Dịch Vụ Chuyển tiền

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN, NỐI LIỀN LIÊN LẠC Dịch vụ chuyển tiền cho phép thuê bao trả trước mạng Vietnamobile (thuê bao A) chia sẻ tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của một thuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B). Có ưu đãi gì? • Không cước đăng ký. • Không cước thuê bao tháng. • Dễ dàng tặng tiền bạn bè, người thân Điều kiện sử dụng • Thuê bao chuyển tiền(thuê bao A) phải hoạt động 2 chiều • Thuê bao nhận tiền(thuê bao B) có thể bị chặn 1 chiều hoặc đang hoạt động • Số tiền chuyển(bao gồm cả phí dịch vụ) không được vượt quá tài khoản chính • Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền, thuê bao phải kích hoạt ít nhất 180 ngày • SIM đa năng không được sử dụng dịch vụ chuyển tiền(cả chuyển tiền và nhận tiền)

Ưu đãi và điều kiện sử dụng

Có ưu đãi gì?
- Không cước đăng ký. 
- Không cước thuê bao tháng. 
- Dễ dàng tặng tiền bạn bè, người thân 
Điều kiện sử dụng 
- Thuê bao chuyển tiền(thuê bao A) phải hoạt động 2 chiều 
- Thuê bao nhận tiền(thuê bao B) có thể  bị chặn 1 chiều hoặc đang hoạt động 
- Số tiền chuyển(bao gồm cả phí dịch vụ) không được vượt quá tài khoản chính 
- Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền, thuê bao phải kích hoạt ít nhất 180 ngày 
- SIM đa năng không được sử dụng dịch vụ chuyển tiền(cả chuyển tiền và nhận tiền)

Sử dụng dịch vụ

Nội dung Cú pháp gửi 121 Chi tiết
Đăng ký dịch vụ CT ON - Dịch vụ sẽ gửi mật khẩu và xác nhận đăng ký thành công qua SMS
- Khách hàng có thể đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu DMK DMK <Mật khẩu cũ> <Mật khẩu mới> gửi 121
Lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu MK Dịch vụ sẽ gửi mật khẩu mới qua SMS và mật khẩu mới sẽ được kích hoạt sau 24h
Hủy dịch vụ CT OFF  
Chuyển tiền CT   CT <SĐT nhận> <Số tiền chuyển> gửi 121
Xác nhận giao dịch chuyển tiền C Tiền sẽ được chuyển sau khi khách hàng xác nhận giao dịch 
Hủy dịch vụ chuyển tiền K  

Giá cước

Nội dụng Giá trị (VND)
Mức chuyển tiền tối đa trong 24h 200.000 VND
Mức chuyển tiền tối đa cho 1 giao dịch 50.000 VND
Mức chuyển tiền tối thiểu cho một giao dịch 1.000 VND
Đơn vị chuyển tiền 1.000
Cước phí áp dụng cho 1 giao dịch 2.000(áp dụng từ ngày 17/05/2014)

Chú ý

Số tiền được chuyển và phí giao dịch sẽ được trừ vào tài khoản chính của khách hàng 
Thời hạn của tài khoản sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền 
Thuê bao chuyển tiền:
- Thời hạn không đổi 
Thuê bao nhận tiền: 
- Nếu đang hoạt động 2 chiều: thời hạn không đổi 
- Nếu đang bị khóa 1 chiều: cộng thêm 3 ngày sử dụng 

top