Thay màn hình Acer

16/02/2019
  KÍNH - CẢM ỨNG  BỘ MÀN HÌNH
Acer Tab A1 713 400,000  
Acer Tab A1 810   1,100,000
Acer Tab A1 830 500,000 1,200,000
Acer Tab B1 721   LH - Bảo hành 3T
Acer Tab B1 723 400,000 LH - Bảo hành 3T
Acer Tab B1 730 600,000 LH - Bảo hành 3T
Acer Tab B1 770   LH - Bảo hành 3T
Viết bình luận:

Hotline 0387886268